Want to share data on the relief & assistance received from your local government?

Use the form below to add information on the kind of relief & assistance (ayuda) that you’ve received. Please don’t include any personally-identifiable information when answering the forms (e.g. photo of yourself, complete street address, etc.)

(Maaring gamitin ang form sa ibaba upang maglagay ng impormasyon ukol sa tulong o ayuda na natanggap mula sa lokal na pamahalaan. Pakiuasap: huwag po magsama ng personal na impormasyon sa pagsagot sa form. Hal. larawan ng sarili o tiyak na address)


Relief & Assistance Received

Below are the data/information on relief and assistance gathered or shared by people like yourself.

(Makikita sa baba ang impormasyon na ibinahagi ng mga taong tulad mo ukol sa tulong o ayudang natanggap.)


Already have consolidated/bulk data that you want to share? Contact me about it. :)